Υπηρεσίες

  • Συνήθως δουλεύω θεραπευτικά μακροπρόθεσμα, αλλά δουλεύω επίσης και βραχυπρόθεσμα. 
  • Οι τιμές μου είναι σύμφωνες με τις προσιτές τρέχουσες τιμές για ψυχολογικές θεραπείες και πάντα διαθέτω δυο θέσεις χαμηλότερου κόστους.
  • Η συνεδρία συνήθως διαρκεί μία ώρα. 
  • Συχνά μπορώ να προσφέρω μια συνεδρία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Επίσης, προσφέρονται μεμονωμένες συνεδρίες (one-off) για όσους έχουν “κολλήσει” με τη ψυχοπνευματική τους ανάπτυξη, ή χρειάζονται mentoring παρά θεραπεία. 

Θεραπεία μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου  

Η θεραπεία μέσω διαδικτύου (π.χ. skype) ή τηλεφώνου είναι κάτι το οποίο κάνω αρκετά χρόνια και βρίσκω ότι μπορεί να είναι αποτελεσματική. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σύνδεσμο Θεραπεία Online.

Συμβουλευτική Ζευγαριών

Η συμβουλευτική ζευγαριών απευθύνεται σε όσους θέλουν να συζητήσουν και να εξερευνήσουν, μόνοι τους ή μαζί με το/τη σύντροφό τους, τις δυσκολίες που έχουν στη σχέση τους. Διευκολύνω την εξερεύνηση αυτή μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει στο να ξεκαθαριστούν σκέψεις και συναισθήματα. Έτσι μπορούν να γίνουν καλύτερες επιλογές για το αν δυο άνθρωποι θα συνεχίσουν μαζί ή όχι. Εδώ η συνεδρία διαρκεί 90 λεπτά.

Εποπτεία Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών

Εκπαιδεύτηκα στην εποπτεία συμβούλων και ψυχοθεραπευτών από το ινστιτούτο Physis στο Λονδίνο. Η προσέγγισή μου είναι ανθρωπιστική και συνθετική, καθώς χρησιμοποιώ μια ποικιλία ψυχοθεραπευτικών μεθόδων. Βλέπω φοιτητές, συμβούλους και ψυχοθεραπευτές ατομικά ή και σε ομάδες των δυο ή τριών ατόμων, όταν κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Σκοπός της εποπτείας είναι να διερευνηθούν θέματα της θεραπευτικής διαδικασίας όπως π.χ. θέματα μεταβίβασης, αντιμεταβίβασης καθώς, επίσης, δίνεται σημασία σε ζητήματα δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής. Αρχικά θα υπάρξει μια συνάντηση για να δούμε αν μπορούμε να δουλέψουμε μαζί. Επίσης, παρέχω εποπτεία μέσω διαδικτύου και τηλεφώνου, εάν υπάρχει σημαντική γεωγραφική απόσταση. 

Σεμινάρια 

Η επιμόρφωση, η ψυχοεκπαίδευση και οι βιωματικές ομάδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς μου ως θεραπεύτριας.

Σεμινάρια επιμόρφωσης, ψυχοεκπαίδευσης ή/και συμβουλευτικής οργανισμών και επιχειρήσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο ζωντανά όσο και μέσω διαδικτύου (webinars) π.χ. για άτομα ή μικρές ομάδες, μετά από ανάλογη συνεννόηση και συμφωνία.

Κώδικες Δεοντολογίας σύμφωνα με:

Οι παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες δεν αφορούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Σε επείγοντα, οξέα και περιστατικά έκτακτης ανάγκης ψυχικής υγείας, καλέστε το 166 ή το 1018 και απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας, Εφημερεύον Νοσοκομείο ή Ψυχιατρική Κλινική.

Online Counseling